GLK Consulting

SERVICES


Boekhouding & ManagementHulpen /of adviesin de boekhouding en administratieve organisatie

Opstellen en publiceren vanstatutaire jaarrekening(balans, resultatenrekening, toelichting)

Financiële analyse, evaluatie van de ondernemingboekhoudkundige controles en audits

Oprichting vanhet dashboard of KPI voor de Raad van Bestuur

Advies over bedrijfsvoering

Oprichting vanfinancieel plan, business of strategische plan voor bedrijfsleiders eninvesteerders

Advies en/of steun voor de uitvoering van boekhoud systemen

Meer Info