GLK Consulting

SERVICES


Setup van Compliance & Ethiek ProgrammaVoorbereiding, evaluatie en implementatie van:

Normen, Beleid en Procedure

Compliance En Ethiek Program Administration

Communicatie, Begeleiding and Training

Monitoring en Controle van Interne Rapportage Systemen

Respons en Onderzoek, Discipline en Stimuli

Risico analyse

Meer Info