GLK Consulting

SERVICES


Planning en Project ManagementOntwikkeling van uw investerings plannen

Oprichting van uw business en financieel plan

Introductie en ondersteuning van uw kredietaanvragen

Monitoring van het business plan en risicoanalyse

Uitvoering van de interne controle

Financieel en budgettair beheer

Kosten boekhoudkundig beheer

Financieel portefeuille beheer

Meer Info