GLK Consulting

SERVICES


VennootschapsrechtAdvies over ondernemingsrecht

Het schrijven van de statuten en rapporten over oprichting

Hulp bij verhoging of verlaging van het kapitaal

Hulp bij overname, verandering van mandataries of andere wettelijke wijziging

Meer Info