GLK Consulting

SERVICES


Wettelijke MissiesVerificatie en herstel van de jaarrekening

Gedeeltelijke ofvolledigecontroleop basis van art166 van Vennootschappen Wetboek

Prive en juridischonderzoek

Voorbereiding van despeciale verslagenin het geval vanverwerking, uitgifte van aandelenbeneden pari

Opstellen van speciale verslagenin het geval vansplitsing, vereff en ingbedrijfs fusie

Meer Info